Sosyal Hizmet bölümünde gelir düzeyi yüksek mi?

//Sosyal Hizmet bölümünde gelir düzeyi yüksek mi?