Fiziksel yetersizlikler oyuncu olmaya engel mi?

//Fiziksel yetersizlikler oyuncu olmaya engel mi?