Sağlık Blimleri Üniversitesinde Ankara’dan İstanbul’a yatay geçiş var mı ?

//Sağlık Blimleri Üniversitesinde Ankara’dan İstanbul’a yatay geçiş var mı ?