Sağlık Bilimleri Üniversitesinde GATA ve diğer sağlık fakülteleri farkı nedir ?

//Sağlık Bilimleri Üniversitesinde GATA ve diğer sağlık fakülteleri farkı nedir ?